سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري باسلام احتراماً، به استحضار مي رساند با توجه به اين كه مواد 77 و 100 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن حسب مورد پرداخت عوارض و جريمه را پيش بيني كرده است و متضمن حكمي مبني بر اخذ خسارت تاخير تاديه و كارمزد مازاد بر جريمه يا عوارض تعيين شده نيست؛ اقدام شهرداري ………………… در اخذ خسارت تأخير تأديه ناشي از جريمه / عوارض ……………… مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام مشتكي عنه به استرداد آن مورد استدعا است. باتشكر