سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري باسلام احتراماً، به استحضار مي رساند با توجه به اين كه مواد 77 و 100 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن حسب مورد پرداخت عوارض و جريمه را پيش بيني كرده است و متضمن حكمي مبني بر اخذ خسارت تاخير تاديه و كارمزد مازاد بر جريمه يا عوارض تعيين شده نيست؛ اقدام شهرداري ………………… در اخذ خسارت تأخير تأديه ناشي از جريمه / عوارض ……………… مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام مشتكي عنه به استرداد آن مورد استدعا است. باتشكر