دادخواست اعتراض به رای هیئت علمی دانشگاه

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادر از هيأت بدوي/ تجديدنظر انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به شماره ………… مورخ …………، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيأت مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض تصميم هيأت بدوي/ تجديدنظر انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه مورد استدعا است.

باتشكر

جهت مشاوره دیوان  با شماره 02186128670  تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)