سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست اعتراض به تغییر مشاعات آپارتمان

 

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند، ………………….. (دستگاه مربوط) علي رغم تكليف قانوني، استحقاق و درخواست اينجانب اقدام به تغيير مشاعات ساختماني نموده است كه مطابق ………………… (قوانين و مقررات مربوط) اين امر مغاير قوانين و خارج از حدود صلاحيت دستگاه مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني ابطال/ اصلاح اقدام/تصميم مبتني بر تغيير مشاعات ساختماني مورد استدعا است.

باتشكر

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)