نمونه دادخواست ابطال اقدامات تملکی ماده 9 قانون زمین شهری

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای ابطال اقدامات تملکی ماده 9 قانون زمین شهری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند ……………….. (دستگاه مربوط) به استناد ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 و اصلاحات متعاقب و به منظور ……………. اقدام به تملك املاك/ اراضي اينجانب نموده است. در حالي كه اقدام مزبور به سبب ……………………… مغاير ……………….. (قوانين و مقررات مربوط) بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر ابطال اقدام تملكي موضوع ماده 9 قانون زمين شهري مورد استدعا است.

باتشكر

وکیل بانکی

وکیل بانکی ممکن است شما مشکل حقوقی بانکی داشته باشید و به یک وکیل متخصص در امور بانکی احتیاج داشته باشید. در اینصورت می توانید

ادامه مطلب »