سوال :خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ: بیمه شده تامین اجتماعی و خانواده وی می توانند در صورت بیماری یا بروز حادثه از خدمات درمانی تامین اجتماعی شامل خدمات سرپایی ،بستری و… استفاده نمایند

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)