سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

حق بیمه بیکاری

حق بیمه بیکاری برای کارگران نوع بیکاری کارگر غیر ارادی و خارج از اراده قوی باشد مانند موارد تعدیل نیروی کار مطابق ماده ۲۱ قانون کار چنانچه وی بدون قرارداد باشد به استناد ماده ۲ و ۷ قانون بیمه بیکاری در یک کار دائمی با شش ماه خدمت استحقاق دریافت مستمری بیمه‌بیکاری را دارد.

اگر نوع همکاری به صورت قرارداد یکساله باشد با یک سال قرار داد و قطع همکاری غیر ارادی می‌تواند از مستمری بیمه‌بیکاری استفاده کرد اگر قرارداد کار دائمی باشد با شکایت از کارفرما امکان دریافت بیمه بیکاری امکان‌پذیر است و با یک نسخه قرارداد و برگ تسویه حساب   و معرفی نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه مستمری بیمه بیکاری میسر می گردد

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)