سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

نمونه دادخواست الزام به برقراری حقوق وظیفه فرزندان اناث کارمندان متوفی

  رياست محترم ديوان عدالت اداري باسلام احتراماً، به استحضار مي رساند ………………………. (دستگاه مربوط) مطابق بند 2 ماده 81 و بند 2 ماده 82 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مكلف به برقراري مستمري بازماندگان در خصوص فرزندان متوفي مي باشد و ميزان مستمري مزبور نيز در بند 2 ماده 83 قانون فوق الذكر مشخص شده است. دستگاه مزبور علي رغم تكليف قانوني در اين خصوص، استحقاق و درخواست اينجانب فرزند متوفي، از برقراري مستمري بازماندگان خودداري نموده است كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام دستگاه مشتكي عنه به برقراري مستمري بازماندگان، مورد استدعا است. باتشكر برای مطالعه سایر موارد وکیل دیوان عدالت اداری میتوانید به سایر مقالات ما مراجعه بفرمایید.