فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 

 حقوق شاكي و متهم در هنگام بازجويي چيست؟

از جمله حقوق شاكي در بازجويي اجازه بيان شكايت به طور كامل و مشروح و اجتناب از قطع كلام و نوشته اوست و برخي از حقوق متهم عبارت است از
بايستي به متهم به طور كتبي تفهيم گردد كه به چه اتهامي مورد بازجويي قرار ميگيرد.
دادن امنيت و ارامش خاطر و ازادي
نداشتن دستبند و پابند هنگام بازجويي
به كار نبردن كلمات موهن، زشت و خلاف ادب درباره متهم
منظور داشتن اصل برائت عليرغم وجود دلايل و مدارك نسبي
عدم تشويق و تحريك و ت
[6:47 PM, 9/27/2018] Mahsa Aziz: ترغيب متهم براي اقرار
پرهيز و اجتناب از اعمال شكنجه اعم از روحي و جسمي
عدم اصرار بر امضا اوراق بازجويي يا هرگونه اوراق ديگر
حق سكوت متهم در پاسخ به سوالات و عدم طرح سوالات تلقيني و ممنوعيت اغفال و اجبار و يا اكراه متهم به هر شكل ممكن
و موارد ديگر…………حقوق شاکی و متهم-مواجهه حضوری شاکی و متهم

وثيقه چيست و ايا رابطه منطقي و قانوني بين نوع و شدت جرم با ميزان و نوع وثيقه وجود دارد؟

وثيقه يكي از قرارهاي تامين كيفري است كه به موجب ماده ١٣٢ قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انتصاب در امور كيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به متهم قرار مذكور را صادر نمايد كه مستندا به ماده ١٣٤ قانون فوق الذكر تامين يابد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن اثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.حقوق شاکی و متهم-مواجهه حضوری شاکی و متهم

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)