تمام اطلاعات در مورد جهیزیه

جهیزیه چیست

چون نام جهیزیه برده شد بی مناسبت نیست که در این زمینه بحث نماییم جهیزیه عنوان خاصی در حقوق مدنی ندارد ولی از اموری است که از روابط زناشویی در ایران حاصل شده است و آن عبارت است از اثاث البیت است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر می برد

شاید نحوه وکالت در مورد جهیزیه مطالب ما مفید باشد و آنرا مطالعه کنید.

جهیزیه مال کیست

جهیزیه ملک زن است اگرچه قبل از ازدواج پدر و مادر برای او تهیه کرده باشند .
زیرا ظاهر در دادن جهیزیه از طرف پدر و مادر به دختری که شوهر می نماید آن است که آنها قصد حمله به آن را به او دارند .
به نظر می‌رسد که جهیزیه از نظر تاریخی سوابق متعددی داشته باشد و از بقایای دوران زندگی خانواده است که چون دختری را به شوهر می دادند از خانه پدری خارج می شده و از افراد خانواده شوهر محسوب می گردد. لذا با شوهر دادن او سهمی نیز از دارایی خانواده پدری به او داده می‌شود که همراه خود به منزل شوهر می آورد و آن نصیب مالی دختر از آن دارای خانواده پدری می باشد

وضعیت حقوقی جهیزیه جهیزیه که زن به منزل شوهر می برد عموماً مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد ظاهراً در این ماده آن است که زن اجازه انتفاع از آن را مجانی به شوهر خود داده لذا زن میتواند اجرت المثل آنچه شوهر استفاده می‌کند از او بخواهد مگر آنکه زوجین در این امر توافق نمایند یا زن سریعاً شوهر را منع کند که در این صورت هر گاه باز شوهر استفاده کند غاصب است زن میتواند جهیزیه خود را کنار گذاشته و البته و اساسی لازم برای زندگانی را به عنوان نفقه از شوهر خود مطالبه نماید

شاید در مورد نحوه وکالت در مورد جهیزیه مطالب ما مفید باشد

همچنین می توانید در مورد ارث نیز مطالعه کنید

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)