فهرست مطالب

جرم افترا اینترنتی

جرم افترا اینترنتی قانون در خصوص جرم افترا اینترنتی به وسیله آرایش چاپ یا به وسیله درج در

روزنامه یا به وسیله سخنرانی و هر وسیله دیگر از قبیل فضای مجازی به کسی امری صریح را نسبت

دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن عمل جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن از اسناد

را ثابت کند اعم از اینکه ضرر مادی یا معنوی وارد شده باشد یا نشده باشد. در این خصوص شما احتیاج

به یک وکیل خبره دارید تا بتواند به بهترین شکل از پرونده شما دفاع کند. در این خصوص

با دکتر محمد امیرنجات با شماره 09054770377 تماس بگیرید.

 

جرم افترا اینترنتی
جرم افترا اینترنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر جبران خسارت و اعاده حیثیت در صورت امکان به مجازات محکوم خواهد شد عنوان نمونه

شخص از طریق انتشار پستی به عنوان عکسی در اینستاگرام یا تلگرام شخصی را به ارتکاب عملی

که در قانون جرم منتخب متهم کند یا یا به عنوان مثال در رای صادره از دادگاه کیفری ۲ تهران اشاره

شد که در خصوص اتهام آقای ایکس دایر بر نشر اکاذیب با توجه به اینکه متهم مطالب خلاف واقعی

را را راجع به مسئول مربوطه در کانال تلگرام کارکنان اداری در فضای مجازی منتشر کرده بود در دادگاه

با بررسی مندرجات پرونده و مطالب منتشره خلاف واقع دفاعیات بلاوجه متهم اتهام وی را محرز و

وی را به حبس محکوم کرد

ویژگی های جرم توهین در فضای مجازی

دامنه جرم توهین در فضای مجازی بسیار گسترده است. در حقیقت ، فضای مجازی مانند دنیای
واقعی و دنیای خارج شاهد انواع مختلفی از جنایات است ، بنابراین آنچه در دنیای واقعی اتفاق
می افتد می تواند در اینترنت و شبکه های اطلاعاتی نیز اتفاق بیفتد ، مگر با استفاده از فناوری های
پیشرو جهان. مجازی سازی ، جرم و بزهکاری تسهیل شده و هرکسی می تواند آن را مرتکب شود.
همچنین ، به دلیل تعداد زیاد کاربران ، توانایی ردیابی و دستگیری مجرمان بسیار کمتر از تعقیب مجرمان
در دنیای واقعی است.

مشخصات خاص جرائم اینترنتی

بر این اساس ، مشخصات خاص جرایم اینترنتی را می توان به شرح زیر ذکر کرد: بزرگی ، فراوانی ،
فرامرزی ، سهولت وقوع ، تنوع ، جذابیت و ابهام قانونی. توهین رایانه ای جرم توهین در فضای مجازی
آزار و اذیت رایانه ای نوع جدیدی از جرم به معنای سنتی است كه در آن وسیله ای برای ارتكاب رایانه است.
جرم توهین رایانه ای به معنای نسبت دادن چیزی فریبنده ، نادرست یا درست به رایانه یا انجام کاری است
که طبق عادت و عادت ، شخص را تحقیر یا تحقیر می کند. این توهین را می توان نتیجه توهین های
رایانه ای دانست. بررسی قانونی توهین رایانه ای ، مانند سایر جرایم ، باید سه رکن داشته باشد تا
عنوان “جرم” اعمال شود. این ستون ها عبارتند از: ستون حقوقی ، ستون مادی و ستون معنوی. اگرچه
در قانون جرایم رایانه ای ، به ویژه در فصل 5 ، هیچ اشاره ای به توهین نشده است ، زیرا توهین
نمونه بارز افترا است ، ما برای بررسی توهین های رایانه ای از مطالب افترا آمیز استفاده می کنیم.
جرم افترا اینترنتی
جرم افترا اینترنتی

مجازات توهین به جرم در فضای مجازی و رایانه

جرم توهین در فضای مجازی در هیچ بخشی از قانون به صراحت ذکر نشده است و
مرتکبان جرم توهین در فضای مجازی مجازات نخواهند ماند. به همین دلیل به نظر می رسد طبق ماده 16
قانون جرم توهین به فضای مجازی ، مرتکبان این جرم باید به 91 روز تا 2 سال زندان یا جزای نقدی
از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم شده باشند. محکوم. البته باید توجه داشت که ماده 608
قانون مجازات اسلامی به توهین های ساده و ماده 609 این قانون به توهین های وخیم توجه دارد.
طبق ماده 608 ، مجازات یک توهین ساده می تواند تا 74 ضربه شلاق یا جریمه 50000 ریال تا یک
میلیون ریال باشد. مجازات توهین مجازات حبس از 3 تا 6 ماه یا حداکثر 74 ضربه شلاق یا 50000 ریال
با جزای نقدی یک میلیون ریال است. سوالی که پیش می آید این است که به دلیل فقدان مقررات قانونی
در مورد رایانه و توهین های عمومی و تقدم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و قانون خاص و اخیر
در مورد جرایم رایانه ای (مصوب 1388) ، عاملان این جرم باید طبق کدام قانون مجازات شود؟
علاوه بر این ، لازم به یادآوری است که مجازات پیش بینی شده در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از
مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. بنابراین چگونه می توان با روح قانون مخالفت کرد و
مجازات سختی را اعمال کرد؟ در پاسخ باید گفت طبق اصول فقه ، اگر قانون عمومی مقدم بر قانون
خاص باشد و تاریخ ورود هر دو (عمومی و خاص) مشخص باشد و زمان عمل قبل از خاص به عموم
رسیده باشد. ورود ، در این مورد خاص ، مورد آخر ما مقدمه عمومی را می شناسیم (نسخه جزئی).
بنابراین ما ادعاهای شرم آور رایانه را از شمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی خارج می کنیم
و در مورد سرکوب این جرم به ماده 16 قانون جرم رایانه ای مراجعه می کنیم. تشدید مجازات نیز ممکن
است با توجه به آثار و عواقب جبران ناپذیر این جرم قابل توجیه باشد.