سوال:تقسیط بدهی تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ-کارفرما می تواند حداکثر تا 36 قسط ماهیانه بدهی خود را تقسیط کند لیکن 12 درصد سود باقیمانده مبلغ را باید بپردازد و اگر در موعد قسط خود را ندهد بقیه اقساط حال می شود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)