سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

تعریف منازعه-بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

 

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

 

طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند اول در صورتیکه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال دوم در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال سوم در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ مجازات های فوق مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

رکن مادی منازعه

رکن مادی این جرم در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد عمل مرتکبان تعداد آنها نتیجه مکان زمان رابطه سببیت شخصیت مجنی علیه.

اول عمل مرتکب آن عمل مرتکب آن در این جرم منازعه است.

منظور از منازعه مشارکت است که یکی نسبت به دیگری همان عملی را کند که دیگری با او کند به نحوی که هر دو نفر در عین حال هم فاعل و هم صرف فعل واقع شوند.

تعریف منازعه در لغت -بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

  منازعه در لغت به معنای مخاصمه و دشمنی کردن دوجانبه آمده است.بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

تعداد مرتکبان در منازعه

تعداد هر یک از طرفین نزاع اهمیتی ندارد بلکه جمع آنها نباید از سه نفر کمتر باشد. بدین ترتیب باید توجه داشت که صرف مداخله سه نفر در منازعه  کافی به مقصود است و ترکیب جمعیتی آنها مورد نظر نیست و لذا یک نفر یا دو نفر همگی کافی برای تحقق منازعه است.بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

تقارن زمانی در منازعه

تقارن زمان و مکان در منازعه ضروری است که نزاع در محل مشخص و زمان واحد صورت گیرد. بنابر این  اگر یک مجموعه ۱۰ نفری که حتی موضوع نزاع آنها نیز مشکوک است گروه‌های دو نفری به طور مجزا و در زمان های متفاوت با یکدیگر نزاع نمایند و یا همین گروه ها در زمان واحد ولی در مکان های مختلف درگیر شوند از شمول منازعه خارج است.بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

نتیجه در منازعه

منازعه جرمی است مقید به نتیجه و قانونگذار در شمارش این نتایج به قتل نقص عضو و ضرب و جرح تصریح نموده است.چگونگی وقوع این نتایج شرط  نیست و ضرورتی ندارد که منحصراً با افعال مادی اصابتی واقع شود. بنابراین وقوع منازعه با اقدامات غیر اصابتی به شرح مذکور در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی مانند برانگیختن سگ به سوی او فریاد کشیدن انفجار صوتی و یا هر کار دیگری که موجب هراس گردد نیز امکان پذیر است.

بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل کیفری در تهران-بهترین وکیل کیفری تهران

 تأثیر شخصیت مجنی علیه شخصیت مجنی علیه در تحقق منازعه

بنابر این  اگر مجنی‌علیه احدی از منازعین این میانجی پلیس حاضر در صحنه ها بر و حتی اشخاصی باشند که در صحنه حضور ندارند وقوع منازعه امکان پذیر است همچنین در منازعه رابطه سببیت نیز باید وجود داشته باشد به عبارت دیگر هرچند شرایط فوق لازم است ولی برای تحقق رکن مادی منازعه کافی نیست.

بدون تردید  وقوع نزاع و جنایت کافی برای منازعه  محسوب کردن نزاعهای دسته جمعی نیست و باید رابطه سببیت را بر اساس معیارهای مربوط به اثبات رسانید.

همچنین معلوم نبودن جانی که به طور معمول در نزاع های دسته جمعی نمی‌توان مرتکب را مشخص نمود در چنین صورتی مجازات همه منازل این بر حسب نتیجه حاصله تعیین و مستند به یکی از بندهای سه گانه ماده اخیر خواهد بود .

معلوم بودن جانی در منازعه

اگر جانی معلوم باشد منظور وضعیتی است که همه شرایط لازم برای مناظر محقق است ولی در عین حال مرتکب جنایت نیز مشخص میشود. در چنین صورتی به جانی دو اتهام وارد خواهد شد که عبارت است از او یک مناظره و جرمی که در ارتکاب آن مباشرت داشته است که برابر مقررات تعدد جرم و سایر مقررات قانونی مجازات خواهد شد و در عین حال سایر شرکت کنندگان در نزاع نیز به مجازات مقرر برای منزل محکوم خواهند شد. به موجب تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات های فوق مانع اجرای قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود.

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)