سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

 

بهترین وکیل کیفری تهران-بهترین وکیل کیفری در تهران

قاله اول هتک حرمت منازل مصونیت مسکن منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض به صراحت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است به موجب اصل بیست و دوم حیثیت جان مار بود مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند همچنین در اصل سی و سوم مذکور است هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند این خاک در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است احدی در زندگی خصوصی امور خانوادگی اقامتگاه که مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد در قرآن کریم به �ورت رعایت حریم خانه های غیر به طور صریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره شده است سوره نور یکی از آنی که ایمان آورده اید در خانه های غیر از خانه های خود وارد نشوید تا اجازه بگیری و بر اهل آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است متذکر شوید رکن مادی موضوع جنبه ویژگی‌های آن منزل یا مسکن محل وقوع و به عبارت بهتر موضوع این جرم است منزل در لغت به معنای خانه است و مسکن به معنای محل سکونت بی شک وجود انسان دارای دو بعد از بعد فردی و بعد اجتماعی و به همین دلیل دارای ۲۹ زندگی از زندگی خصوصی و زندگی عمومی که هرکدام آداب ویژه خود را دارد بنابراین در تفسیر ه های منزل یا مسکن باید به انگیزه قانونگذار که در امان داشتن چنین حقی توجه شود و لذا هیچ یک از موارد زیر موجب زوال وصف منزل یا مسکن بودن در خصوص مورد نیست نوع رابطه حقوقی مانند مالکیت اجاره رهن و امانت و غیر نوع ساختار مانند بتنی خشت و گل پری و خیمه و غیره میزان مساحت ثابت یا متحرک بودن مانند کاروان هایی که با اتومبیل‌های یدک کشیده می‌شود موقتی بودن مانند کوپه قطار یا ویلای استیجاری حتی برای سکونت چند ساعته به رفتار مرتکب رفتار مرتکب در این باد متضمن صحنه موضوع است عمل مرتکب در اینجا ورود به منزل دیگری است برو تنها با فعل قابل تحقق است جرم ورود به منزل جرمی است آنی و ساده ورود به منزل و مسکن دیگری زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که همراه با آن پویا تهدید باشد مفهوم مخالف ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی قم و تهدید را شرط تحقق جرم می‌دانند در مورد مفهوم عمر دیدگاه های مختلف وجود دارد با توجه به لزوم تفسیر مضیق مقررات جزایی و اینکه در عمق حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل وی ضروری است لذا ورود از در باز یا از روی دیوار ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ حقوقی انصار قانونی قابل مجازات نیست

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)