فهرست مطالب

بهترین وکیل کلاهبرداری-وکیل خوب برای کلاهبرداری

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید

جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

عنصر قانونی کلاهبرداری

در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد: طبق این ماده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات محکوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترسانند و یا اسم و یا عنوان مجعول استفاده کند و به یکی از وسایل مذکور و یا به وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد و یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود .

تعریف کلاهبرداری

تعریفی که از کلاهبرداری شده است عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

عناصر جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری دارای سه عنصر قانونی و مادی و روانی است.

عنصر قانونی

عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنایی عناصر مادی و روانی است. در هر حال عنصر قانونی جرم عامل کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده ۱ و ۲ تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص قوانین و موارد متفرقه هستند.

بهترین وکیل کلاهبرداری-وکیل خوب برای کلاهبرداری
بهترین وکیل کلاهبرداری-وکیل خوب برای کلاهبرداری

عنصر مادی-بهترین وکیل کلاهبرداری-وکیل خوب برای کلاهبرداری

رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم فعل یا ترک فعل باشد .

رفتار مادی

رفتار مادی فیزیکی در  کلاهبرداری مثل اغلب جرایم رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد.بهترین وکیل کلاهبرداری-وکیل خوب برای کلاهبرداری

ترک فعل در کلاهبرداری

ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده و موجب اقبال طرف مقابل و ورود ضرر شود هیچگاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)