سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

 

جهت تعیین وقت به واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید.

شمول ورشکستگی-بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

تاجری که دین خود آن می‌پردازد اگرچه دارایی او که خواهد پرداخت دیون شرکا را  هم بدهد مشمول مقررات ورشکستگی می شود.

بنابراین توقف ازتادیه  بدهی وقتی حاصل می‌شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند.

موارد ورشکستگی

طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلام می شود اول بر حسب اظهار خود تاجر دوم به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکار ها سوم  بر حسب تقاضای مدعی‌العموم.بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

اول درخواست اعلام ورشکستگی به تقاضای تاجر-بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

ماده  ۴۱۳ قانون تجارت بیان می‌کند تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در ادای قرض یا سایر تعهدات نقدی و حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴ اضافه می کند صورت حساب مذکور در ماده فوق باید تاریخ دار بوده و به امضای تاجر رسیده و شامل موارد زیر باشد الف تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر به طور مشروح ب- صورت کلیه قرض ها و مطالبات و النهایه صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

ورشکستگی شرکت های تضامنی

در صورت توقف شرکت های تضامنی مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

مهلت اعلام ورشکستگی

مهلتی که قانون برای اعلام ورشکستگی از طرف تاجر معین کرده است سه روز از تاریخی است که در ادای قرص ها و یا سایر تعهدات نقدی وقفه حاصل شده باشد در مورد شرکت های تجاری تقاضای ورشکستگی از طرف مدیران شرکت به عمل می آید و چنانچه مدیران به این تکلیف قانونی عمل نکنند در مقابل شورا و اشخاص ثالث مسئولیت شخصی خواهند داشت.

بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی
بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

درخواست ورشکستگی بستانکاران

در درخواست ورشکستگی به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران، مقررات ورشکستگی بیشتر برای حفظ منافع طلبکاران تاجر وضع شده و کسانی که با تاجر معامله  می‌کنند در صورتی که ملاحظه کنند تاجری که در ادای دین ش وقفه حاصل شده است از تقاضای اعلام ورشکستگی خودداری میکند ناچارا به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اعلام ورشکستگی او را به نمایند تا از اقدامات بی رویه جلوگیری به عمل آید و حقوق آنها بیش از آنچه ضایع شده است از بین رود هر طلبکاری که طلب مسلم و در رأس موعد از طرف تاجر پرداخت نشود.بهترین وکیل ورشکستگی-وکیل در امور ورشکستگی

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)