فهرست مطالب

بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه

 

 

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

پرداخت مهر در صورت فسخ نکاح

پرداخت مهر در صورت فسخ نکاح به دستور ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی  فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

در این مورد دو صورت مطرح است اول مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از نزدیکی واقع شود نکاح را فسخ کند زن حق مهر ندارد زیرا جنبه معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد ایجاب می کند که حکم قاعده فسخ عقد معاوضه که برگشت هر یک از زوجین به مالک قبل از فسخ باشد در آن جاری شود.

در صورتی که مهر در مالکیت زن موجود نباشد

در صورتی که مهر در مالکیت زن موجود نباشد او بدل آن را از مثل یا قیمت به شوهر می دهد. قاعده استرداد هر یک از دو زن در اثر فسخ به مالک قبل از عقد ماده مخصوصی ندارد و از ماده ۲۸۶ قانون مدنی استنباط می شود .

ماده ۲۸۶ قانون مدنی بیان می دارد تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که طرف شده است مثل آن درصورت مثلی  بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.

نصف مهر-بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه

استثنا  ان که ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی تصریح می‌نماید در صورتی که نکاح به وسیله زن به سبب نکاح  فسخ شود او مستحق نصف مهر خواهد بود.بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه

بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه
بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه

 مهر در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی

در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود او مستحق تمامی مهر خواهد بود . مهر به سبب نکاح به ملکیت زن در می‌آید و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیت زن مستقر شده است .بهترین وکیل مهریه در تهران-بهترین وکیل برای گرفتن مهریه

تبصره ۱ در صورتی که نگاه از طرف شوهر به دستور ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در اثر تخلف وصف فسخ شود و یا آن که در اثر خیار تدلیس فسخ شود و شوهر به سبب آن متضرر کرده است کسی که به موجب ایجاد جهل شوهر بوده مسئول خسارت او می باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)