فهرست مطالب

بهترین وکیل سعادت آباد

بهترین وکیل سعادت آباد کیست؟

 

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

بهترین وکیل سعادت آباد آقای دکتر محمد امیرنجات می باشد که در سه حوزه وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی،وکیل طلاق توافقی و وکیل خدمات می کند؟

جهت تماس با ایشان با شماره 02186129208 تماس بگیرید

انقضای وکالت بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به عزل بهترین وکیل سعادت آباد.

موکل استعفای وکیل به فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود.

وکالت در دعاوی نیز از شمول این حکم خارج نیست .

بهترین وکیل سعادت آباد چه باید بداند؟

بهترین وکیل سعادت آباد باید بداند  علاوه بر راه های یاد شده وکالت  در دعاوی به راه های زیر نیز ممکن است منتفی شود.

اول عزل وکیل وکالت عقدی جایز و به موجب ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز آن است.

هر یک از طرفین می توانند هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند.

بنابراین بر اساس ماده ۶۷۹ همان قانون وکیل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند.

مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

وکالت در دعاوی نیز طبق همین قاعده است و موکل می تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل را عزل نماید .

بهترین وکیل سعادت آباد در مراحل عزل وکیل

اگر موکل بهترین  وکیل خود را عزل کند موکل مکلف است مراتب را به دادگاه و وکیل عزل شده اطلاع دهد.

ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی عزل بهترین وکیل ممکن است شفاهی باشد.

در این صورت مراتب در صورت جلسه دادگاه قید میشود و به امضای موکل می رسد.

ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی   عزل وکیل ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی یا اعلام کتبی مراتب از به موجب لایحه به دادگاه انجام پذیرد.

در هر حال عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.

بهترین وکیل سعادت آباد
بهترین وکیل سعادت آباد
معتبر بودن اقدامات وکیل در صورت عزل

ماده ۳۷ قانون جدید اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل  بهترین وکیل به اطلاع نرسیده باشد.

همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق وکیل خواهد بود.

ولی دادگاه پس از اطلاع از عزل  بهترین وکیل سعادت آباد دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

وظیفه دادگاه در عزل وکیل

ماده ۳۸ قانون جدیددر  صورت عزل بهترین وکیل سعادت آباد چنانچه گرفتن توضیح لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی افتد.

و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند.

و با ذکر موارد توضیح و آگاهی موکل می رساند که شخصی که توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی  عزل  بهترین وکیل سعادت آباد با توجه به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی .

با لحاظ ماده ۴۰ آن در صورتی موجب تجدید جلسه می باشد که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد.

در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید می‌کند

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)