فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 سرقفلي

قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧٦ مفهومي تازه از سر قفلي بيان نموده است .مفهومي كه با ضابطه هاي فقهي مطابقت دارد و سرقفلي را نوعي حق تقدم در اجاره ميداند كه براي موجر و براي مستاجر بوجود مي آيد.
در عرف بازار وقتي گفته ميشود فلاني سر قفلي مغازه اش را فروخت يعني اينكه آن را تخليه كرده و به موجر يا مستاجر ديگري واگذار نمود.

(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

از كدام اماكن استيجاري ميتوان سرقفلي گرفت؟

ماده ٦ قانون روابط موجر و مستاجر لفظ ملك تجاري را به كار برده كه نشان دهنده آن است كه قانونگذار تنها در مورد محلهايي كه قانونا تجاري محسوب ميشود، گرفتن سر قفلي را مجاز دانسته است.
بنابر بند ٢٤ ماده٥٥ قانون شهرداري ، شهردارب مكلف است در پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. بدين ترتيب به نظر ميرسد تنها محل هايي كه داراي پروانه ساختماني تجاري هستند مجاز به اخذ سرقفلي ميباشند.

كسي كه ملك غير تجاري خود را اجاره دهد و از آن سرقفلي بگيرد ، وضعيتش چگونه است؟

اگر در اجاره تصريح شود كه محل غير تجاري است و آنچه كه مالك دريافت ميكند به عنوان سرقفلي است ، به نظر ميرسد با توجه به تبصره ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧٦ كه گرفتن هرگونه وجهي را خارج از مقررات سرقفلي در رابطه استيجاري ممنوع ميداند، وجه گرفته شدهرا بايد به مستاجر پس بدهد اما اگر در مورد مبلغي كه مستاجر به مالك ميدهد، طرفين تصريح نكنند كه به عنوان سرقفلي است ، شايد بتوان با يكي از عناوين ماده ٤ قانون روابط موجر و مستاجر منطبق دانست و آن را به عنوان پول پيش دانست.(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

چه كساني ميتوانند سر قفلي بگيرند؟

١) مالك در ابتداي امر كه ملك تجاري خود را به اجاره ميدهد ميتواند از مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي بگيرد.
٢) مستاجر در چند مورد ميتواند سرقفلي بگيرد:
مستاجر حق دارد مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد اگر چنين حقي را موجر از او سلب نكرده باشد او ميتواند در اثنا مدت اجاره براي واگذاري حق خود از موجر يا مستاجر سرقفلي بگيرد.(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

وکیل بین الملل
وکیل بین الملل

هنگامي كه در ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر است موجر حق ندارد وي رابيرون كند يا اجاره بها را افزايش دهد و موجر متعهد شود هرساله آن محل را به وي به همان قيمت اجاره دهد. مستاجر ميتواند براي ساقط كردن اين حق خود از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي بگيرد.
هرگاه در ضمن عقد اجاره ، موجر متعهد شود كه هرساله عين مستاجره را با قيمت متعارف به همان مستاجر اجاره دهد. مستاجر مذكور براي گذشتن از اين حق خود و تخليه محل ميتواند سرقفلي مطالبه و دريافت كند.

براي اينكه مستاجر سرقفلي بگيرد ايا بايد در ابتداي اجاره به موجر سرقفلي داده باشد؟

تبصره ١ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ٧٦ موردي را بيان كرده كه مستاجر اول ملك مورد اجاره را با دريافت سرقفلي به مستاجر ديگري ميسپارد . در اين حالت اگر مالك سرقفلي نگرفته باشد ، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد اما در مورد مستاجر اول به نظر نميرسد كه براي دريافت سرقفلي او بايد به موجر سرقفلي داده باشد.
در اين رابطه نظر ديگري نيز وجود دارد كه گرفتن سرقفلي از ناحيه مستاجر را مقيد به اين ميدانند كه وي در ابتدا به مالك سرقفلي پرداخت كرده باشد.

وکیل سرفقلی

سرقفلی  چیست؟

سرقفلی به معنای مبلغی است که مستاجر به منظور مالکیت منافع حاصل از محل کار به صاحب واحد تجاری پرداخت می کند. اما مالکیت محل کسب و کار همچنان به موجر تعلق دارد و در این حالت در صورت اجاره واحد ، مستاجر باید با صاحب ملک قرارداد اجاره منعقد کند و در نتیجه باید اجاره بهای موجر پرداخت شود.

سرقفلی یکی از حقوق مالی است که مانند سایر حقوق مالی قابل رهن ، معامله و ارث است.

سرقفلی  با توافق طرفین برقرار می شود و هیچگونه تعهد قانونی در رابطه با آن وجود ندارد.

اگر با سرقفلی و جزئیات آن مشکل جدی دارید ، می توانید اطلاعات درست را از وکیل سرقفلی یا وکیل املاک بدست آورید.

 آیا به مشاوره ای از یک وکیل با تجربه نیاز دارید؟

جهت مشاوره با 09122888366    تماس بگیرید.

انواع سرقفلی سرقفلی

سرقفلی انواع مختلفی دارد که در زیر معرفی کرده ایم:

1. انتقال مال با سرقفلی

2. اجاره دارایی و انتقال سرقفلی

3- اجاره ملک بدون کسب سرقفلی در موارد اول و دوم ، شخص دارای سرقفلی حق دارد سرقفلی خود را به شخص دیگر منتقل کرده و آن را مطابق نرخ روز بفروشد ، یا در صورت تخلیه ملک ، پرونده دوم انجام می شود یا قیمت سرقفلی با نرخ فعلی.

در شکل سوم ، هنگام تخلیه ملک ، مستأجر می تواند سرقفلی را از موجر مطالبه کند ، در این صورت اجاره پرداختی توسط مستأجر درصد کمی از سرقفلی است.

در حین انتقال سرقفلی به هر یک از اشکال ممکن است با مشکل روبرو شود که در این صورت مراجعه به وکیل سرقفلی ضروری است. مقایسه حسن نیت و مالکیت ت

تفاوت بین سرقفلی و مالکیت

این است که طبق قانون سرقفلی مختص مستأجر مغازه است. این بدان معناست که صاحب مال نیز نمی تواند صاحب سرقفلی باشد.

بسته به موضوعات ذکر شده ، موجر می تواند ملک خود را بفروشد. اما سرقفلی همچنان برای مستأجر وجود دارد و مالک جدید نمی تواند مالکیت آن را تصرف کند مگر اینکه مستأجر پس از دریافت سرقفلی یا دلیل قانونی ملک را تخلیه کند.

تفاوت بین سرقفلی و حق تجارت

1- حق سرقفلی مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و منابع فقهی معتبر ، مال یا مبلغی است که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ مستحق است.

دریافت معادل عادلانه در زمان اخراج پیدا خواهد کرد. اما حق تجارت و تجارت در واقع کسب شهرت و رفاهی است که در اثر اقدام مستاجر در مال ایجاد شده است ، خواه پول مستاجر باشد یا پول به موجر داده شود یا نشود.

2. حق تجارت و حرفه به تدریج به دست می آید و چنین حقی اصلاً ایجاد نمی شود ، به عبارت دیگر ، این احتمال وجود دارد و به عمل مستأجر بستگی دارد ، در حالی كه حق سرقفلی قطعی است و به محض اینكه مقدار یا املاک از آن پرداخت می شود توسط مستاجر به موجر ایجاد می شود

. 3- میزان سرقفلی کاملاً واضح است ، اما میزان حق تجارت و تجارت قابل محاسبه نیست.

این احتمال وجود دارد که در پایان قرارداد اجاره به دلیل تخلف توسط مستأجر ، کاملاً لغو شود یا اصلاً چنین حقی ایجاد نشود.

4- حق سرقفلی قابل لغو است زیرا با پرداخت مبلغی به نیابت از مستأجر محقق می شود ، اما حق تجارت از موارد مالم یجب است ، گرچه برخی معتقدند این امر ناشی از انعقاد قرارداد است. و شرط تحقق آن حق کسب و پیشه است.

اگر در تجارت خود با این دو مفهوم مشکل جدی دارید می توانید با یک وکیل خوب مشورت کنید.

انتقال سرقفلی به وراث سرقفلی را می توان به اجبار به وراث مستأجر منتقل کرد که این امر در صورت فوت مستاجر اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، مستأجر ممکن است بخواهد سرقفلی خود را بفروشد یا انتقال دهد ، اگر حق فروش ندارد باید آن را منتقل کند.

قبل از انتقال ، او باید از طریق اظهارنامه به مالک اطلاع دهد و در صورت رضایت مالک این کار را انجام دهد.

اگر موجر نمی داند و انتقال انجام می شود ، مستأجر خلاف است.

در برخی موارد انتقال با حکم دادگاه انجام می شود که انتقال قضایی نامیده می شود.

انتقال سرقفلی:

انتقال حق سرقفلی ، تجارت یا تجارت از طریق وکالت نامه صحیح نیست و در صورت انجام آن ، حق تخلیه برای مالک در نظر گرفته خواهد شد. نمونه هایی از لغو سرقفلی برخی از اقدامات مستأجر مانند انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک یا تعدی به حفظ و نگهداری اموال ، می تواند به موجر حق فسخ قرارداد را بدهد و در صورت از بین رفتن مال با سرقفلی ، سرقفلی نیز از بین می رود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)