سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

بهترین وکیل سرقت-وکیل سرقت-مشاوره حقوقی سرقت

تعریف سرقت

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی (ماده 197 ) قانون مجازات اسلامی

ربایش

رکن اصلی سرقت است.سرقت از لحاظ حقوقی در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال دارند مصداق دارد.و سرقت در اموال غیر منقول راه ندارد.صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب تحقق عنصر ربایش نمی شود.

مال

موضوع سرقت باید مال باشد و تنها عین مال قابلیت ربایش دارد و نه منفعت .

تعلق مال به دیگری

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد.بنا بر این ربایش اموال بلاصاحب سرقت محسوب نمی شود.

به طور پنهانی

قید به طور پنهانی همان معنی مخفیانه و دور از چشم را می دهد.

شرایط سرقت مستوجب حد

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعیین شده است

سارق در حال سرقت عاقل باشد

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

برای زوال مسئولیت در نتیجه اکراه ، تهدید باید عادتا غیر قابل تحمل ، غیر قانونی،غیر قابل اجتناب، و غیر قابل دفع بوسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.بنابر این اکراه و اجبار هر دو رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند.

بهترین وکیل سرقت-وکیل سرقت-مشاوره حقوقی سرقت
بهترین وکیل سرقت-وکیل سرقت-مشاوره حقوقی سرقت

سارق قاصد باشد

بنابر این کسی در حالت مستی یا خواب طبیعی یا خواب مصنوعی یا بیهوشی مرتکب سرقت شود به دلیل قاصد نبودن مسئولیت کیفری ندارد.

سارق بداند و ملتفت باشد مال غیر است-بهترین وکیل سرقت-وکیل سرقت-مشاوره حقوقی سرقت

جهل موضوعی مستوجب زوال مسئولیت کیفری در مقابل سرقت مستوجب حد می باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد ربودن آن حرام است-بهترین وکیل سرقت-وکیل سرقت-مشاوره حقوقی سرقت

صاحب مال مال را در حرز قرارداده باشد.

سارق به تنهایی یا به کمک دیگری حتک هرز کرده باشد

به اندازه نصاب یعنی 4/5 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله یا ارزش آن به همان مقدار باشد هتک حرز کرده باشد.

سارق مضطر نباشد

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد

مال مسروق از اموال دولتی و وقف نباشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)