فهرست مطالب

بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

ضرر در خیانت در امانت-بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

جهت مشاوره آنلاین به واتساپ 09122888366 تماس حاصل نمایید.

بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد اعم از اینکه این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص  خائن  باشد یا خیر. بنابراین ذبح کردن حیوان سپرده شده برای جلوگیری از حرام شدن گوشت آن و فروختن میوه‌های سپرده شده که در آستانه خراب شدن قرار گرفته اند به قصد کنار گذاشتن پول آنها برای صاحب میوه ها خیانت در امانت محسوب نمی شود چون در این کار ضرری به مالک نمی زند بلکه برعکس وی را نیز منتفع می سازد .

تاثیر ضرر در خیانت در امانت

موضوع دیگر این است که صرف ورود ضرر به مالک موجب تحقق جرم خیانت در امانت توسط امین خواهد شد هرچند که ضرری به شخصی که مال را به امین سپرده است وارد نشده باشد.بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

عنصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت

مثل جرم کلاهبرداری و برخلاف جرایم مادی صرف نیاز به وجود عنصر روانی به طور همزمان با عنصر مادی دارد . عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود.

سو نیت عام به جز اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط می شود و عبارت است از ارتکاب عمل فیزیکی . یعنی اینکه متهم باید یکی از چهار قل تصاحب طلب مفقود یا استعمال را داشته باشد.

 

تعریف سوء استفاده از سفید مهر

ماده ۱۱۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ بیان می دارد هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که به موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد .

دایره شمولیت جرم-بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفربهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفریی

جرم موضوع این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری می داد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد ولی گیرنده سفید امضا بر خلاف دستور صاحب امضا در متن مذکور متن دال بر مدیون بودن صاحب امضا به وی نوشته و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضا می شد. در حال حاضر ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده ۱۱۸ سابق شده است . این ماده بیان می دارد هر کس از سفید مهر یا سفید امضا که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.۲ علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم تفکیک بین حالتی که سفید امضا یا سفید به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به بهان دست یافته را از میان برداشته و با هر دو برخورد مشابهی کرده است .

بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری
بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

شمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی-بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

ماده  ۶۷۳  قانون مجازات اسلامی به علاوه هرگونه سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوق در ماده ۱۱۸ سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفته شد در مورد ماده ۶۷۳ نیز صدق نمی‌کند .بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضا یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضا با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ گردد.بهترین وکیل خیانت در امانت-بهترین وکیل کیفری-وکیل کیفری

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)