فهرست مطالب

انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت

انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضاء مدت با یک سازنده قرارداد مشارکت تنظیم می‌کنند. جهت تماس با آقای

دکتر محمد امیرنجات وکیل خبره و وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09054770377 تماس بگیرید.

انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت
انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این قرارداد مشارکت توافق می شود که ۶ ماه مدت برای اخذ جواز باشد و ۲۴ ماه برای ساخت

متاسفانه مهلت ها تمام می شود سازنده فقط می‌تواند جواز را اخذ کند حال موکلین دنبال راه قانونی

برای خاتمه دادن به قرارداد مشارکت در ساخت هستند که بروند با شخص دیگر و سازنده دیگر این

قرارداد را تنظیم کنند خدمت شما عرض می‌کنم که برابر مقررات قانون مدنی مدت قرارداد مشارکت

خیلی مهم است مثل مدت در قرارداد اجاره است بنابراین با انقضای مدت قرارداد رابطه قراردادی

فی مابین من قطع می شود در واقع قرارداد به پایان می‌رسد بنابراین دیگر در عمل قراردادی وجود ندارد

که ما با استناد کنیم بر همین اساس ما دادخواستی مبنی بر اعلام انحلال قرارداد مشارکت در ساخت

به جهت انقضای مدت به محکمه تقدیم می نماییم و بعد مستندات و اسناد و مدارک را هم به محکمه

تقدیم مینمایم دادگاه موضوع را بررسی می‌کند و تفسیر حقوقی ما را نسبت به این موضوع می پذیرد

و حکم بر اعلام انحلال قرارداد مشارکت در ساخت صادر می نماید. انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت

هدف از داشتن قرارداد مشارکت را به خاطر بسپارید

تعیین وظایف طرفین در رابطه با کار یا هر موضوعی که قرارداد منعقد شده است ، میزان سهم هر یک
از سود و زیان و موارد مختلفی که دو طرف در نظر گرفته اند ، اصلی ترین مورد است. هدف قرارداد.
ما نباید فراموش کنیم که آنچه در نهادهای حل اختلاف بین شرکا و طرفین اختلاف بین آنها اتفاق می افتد ،
نشان می دهد که متن مکتوب توافق نامه مشارکت مدنی علاوه بر این که به طرفین اجازه می دهد
توافقات و تعهدات خود را رسمیت دهند. ببخشید ، اما دلایل و مدارک خوبی برای ادامه روند و خاتمه
قرارداد یا حل و فصل اختلافات بعدی داشته باشید. اگر هدف شما شروع مشارکت تجاری و کسب
سود است. انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت

مدت در قرارداد مشارکت به چه معناست ؟

مدت زمان قرارداد کار بین دو نفر از موارد مهمی است که باید هنگام تنظیم قرارداد به آن توجه ویژه شود ،
زیرا مدت قرارداد می تواند محدود یا نامحدود باشد ، شروع و خاتمه قرارداد ضروری است. دوره ثابت.
در برخی از قراردادها ، تاریخ شروع قرارداد همان تاریخی است که در آن امضا شده است ، اما در برخی
دیگر تاریخ شروع قرارداد چند روز تا چند ماه پس از امضا است. در نتیجه دانستن تاریخ از نظر توانایی
مطالبه خسارت یا انجام تعهدات طرف مقابل بسیار مهم است. توصیه می شود که در نوشتن مدت قرارداد ،
تاریخ هم به صورت عددی و هم با نامه نوشته شود تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد و طرفین نتوانند
به راحتی آن را تغییر دهند. لازم به ذکر است که بحث مدت زمان در قرارداد مشارکت در ساخت با سایر
قراردادها کمی متفاوت است زیرا در قرارداد مشارکت در ساخت ، مدت قرارداد به طور عمده در قالب
یک برنامه و از این نظر ارائه می شود. که این پروژه به چندین مرحله تقسیم شده است. و برای اجرای
هر مرحله مهلت مشخص شده و در صورت عدم رعایت برنامه زمانبندی ضمانت عملکرد و مجازات در نظر گرفته شده است. انحلال قرارداد مشارکت به جهت انقضا مدت