امور حقوقی بین المللی

زمانی که یک شخص  اعم از حقیقی یا حقوقی قصد دارد در حوزه بین المللی تعاملاتی داشته باشد آگاهی از مسائل حقوقی دوچندان می شود.چراکه  میزان   آگاهی فرد به قوانین بین المللی بسیار  ضعیف است،دسترسی شخص  به حقوقدانان آگاه به مسائل بین المللی بسیار محدود است و در امور بین المللی مخاطرات بسیار زیادی نیز ممکن است دامنگیر فرد شود. با نگاهی اجمالی به مسائل حقوقی بین المللی متوجه می شویم  به علل فوق، در اکثر دعاوی بین المللی طرف ایرانی نتوانسته است به درستی حق خود را استیفاء نماید. دفتر وکالت دکتر محمد امیر نجات در این حوزه نیز توانسته است با جمع آوری بهترین و متخصص ترین حقوق دانان در حوزه امور بین المللی و تجارت بین الملل که به صورت تخصصی نیز فعالیت دارند اینگونه نیاز های افراد و شرکت های تجاری و اتباع ایران در سایر کشور ها و اتباع خارجه که قصد سفر و برقراری روابط تجاری با ایران را دارند را برطرف نماید. در همین راستا  این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و حقوقی در امور بین المللی با استفاده از ابزارهایی همچون  کلاسهای آموزشی و برگزاری سمینار های مختلف در امور بین المللی و تشکیل کلاسها وسمینار های آموزشی برای وکلا و حقوق دانان و تعامل با موسسات حقوقی معتبر برون مرزی تلاش دارد  سطح آگاهی افراد و حقوق دانان از مسائل بین المللی را ارتقاء دهد و گام مهمی در جهت آرامش و رفاه حقوقی افراد در حوزه بین المللی بردارد.