سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري ………………… به شماره …………… مورخ …………… ، مبني بر ………………………………..، با توجه به مدارك و ادله ابرازي، مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين كميسيون، مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر