نمونه دادخواست اعتراض به رای هیئت نظارت مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای هیئت نظارت مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند تصميم متخذه هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه به شماره ………… مورخ ………… (تصوير پيوست)، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض تصميم هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، مورد استدعا است.

باتشكر

وکیل بانکی

وکیل بانکی ممکن است شما مشکل حقوقی بانکی داشته باشید و به یک وکیل متخصص در امور بانکی احتیاج داشته باشید. در اینصورت می توانید

ادامه مطلب »