اعتراض به رای هیئت تشخیص تکفل مشمولان نظام وظیفه

باتشكررياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند تصميم متخذه هيات بدوي/ تجديدنظر تشخيص تكفل مشمولان نظام وظيفه موضوع مواد 24 و 26 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 1363 و اصلاحات متعاقب آن به شماره ………… مورخ ………… ، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض تصميم متخذه هيات بدوي/ تجديدنظر تشخيص تكفل مشمولان نظام وظيفه، مورد استدعا است.

باتشكر

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)