سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادره از سازمان تعزيرات حكومتي به شماره ………… مورخ ………… ، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين سازمان مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض رأي صادره از سازمان تعزيرات حكومتي مورد استدعا است.

باتشكر