نمونه دادخواست اعتراض به تایید انتخابات شرکت های تعاونی

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به تایید انتخابات شرکت های تعاونی آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند نحوه برگزاري انتخابات شركت تعاوني ……………. مورخ …………. به علت …………………. مغاير …………………………. ( قوانين و مقررات مربوط) بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق و نظر به تاييد انتخابات مزبور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال انتخابات شركت تعاوني مورد استدعا است.

باتشكر