ارتداد زن و شوهر مسلمان چه حکمی دارد

ارتداد یعنی کافر شدن کسی که مسلمان بوده است.

امی را که اسلام نسبت به مرتدین مقرر داشته سخت‌تر از احکامی است که نسبت به کاربران دیگر معین نموده است.

چنانچه اطلاق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی استنباط می‌شود نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان همچنان که ابتدا ان جایز نیست استعلام نیز ممنوع می باشد.

در صورتی که یکی از زن و شوهر یا هر دو آنها قبل از نزدیکی مرتفع شوند نکاح بین آنها خود منحل می گردد .

این امر فرقی نمی‌کند که ارتداد زن و شوهر فکری باشد یا ملی در صورتی که زن و شوهر پس از نزدیکی مرتد شوند و پرسش پیش می آید الف هرگاه شوهر مرتد فطری باشد یعنی اسلام مسلمان بوده و سپس کافر شده است نکاح بلافاصله منحل می شود.

هرگاه زن مرتد فطری گردد یعنی اسلام مسلمان بوده و کافر شده است و یا آنکه زن و شوهر مرتبه ملی باشند یعنی کافر اصلی بوده و مسلمان شده و مجدداً کافر شده از تاریخ ارتداد   زن عده فسخ نکاح نگه دارد و انحلال نکاح متوقف بر انقضای دست هرگاه قبل از انقضای عهده کسی که کافر شده و به اسلام برنگشت کشف می‌شود که نکاح از زمان کفر او منفجر شده است و هرگاه به اسلام خودت نمود نکاح آن چنان بوده است ادامه خواهد داشت بنابراین نزدیکی زوجین در مدت اد قبل از مسلمان شدن کسی که کافر گشته حرام و ممنوع است.