سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال – آیا پیمانکار مکلف به بیمه نمودن کارمندان خود می باشد؟

پاسخ :بله کارفرما مکلف است در قراردادی که با پیمانکار می نویسید وی را مکلف به بیمه نمودن کارگران مقاطعه کار و پیمانکاران فرعی نماید. 5 درصد قرارداد برای ارائه مفاصا از تامین اجتماعی در این خصوص نزد کارفرما می ماند و پس از پرداخت آزاد می شود. اگر بدون این موضوع کارفرما 5 درصد نهایی را آزاد کند مکلف است خسارات را به تامین اجتماعی بدهد و مجددا از پیمانکار مطالبه کند.

اگر تا یک سال از تاریخ فسخ یا تعدیل قرارداد، حق بیمه را پیمانکار پرداخت نکند کارفرما مکلف است مشخصات پیمانکار یا مشاور را به تامین اجتماعی دهد و براساس بدهی اعلامی از سوی تامین اجتماعی از 5 درصد آن بدهی را پرداخت نماید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)