نکات مهم در طلاق توافقی

آیا مرد میتواند زن را بلاتکلیف بگذارد

آیا مرد میتواند زن را بلاتکلیف بگذارد یکی از موضوعات مهم در این زمینه این است که آیا مرد میتواند زن را بلاتکلیف بگذارد. اعم از اینکه به خرجی ندهد یا مانع طلاق ایشان شود که در هر مقاله به طور اختصار این موضوع را می پردازیم.

منظور از بلاتکلیف گذاشتن مرد چیست

مصادیق زیادی وجود دارد که قانون را بلاتکلیف بودن مرد تلقی کرده از جمله این که مرد زندگی مشترک را ترک کند نفقه ندهد با زن طلاق بگیرد. و حاضر به طلاق دادن زن شود. اگر مرد هم چنین کاری را انجام دهد د یعنی زندگی مشترک را ترک کند طبق عقد نامه زن میتواند درخواست طلاق دهند .همچنین عدم حضور مرد شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب از از جمله موارد درخواست طلاق است که در این مورد استشهادیه محلی می تواند کمک کند. همچنین اگر نفقه پرداخت نشود زن میتواند دادخواست نفقه بدهد و مرد را طلاق بدهد که در این صورت نیز ایشان می توانم این کار را انجام دهند.

بلاتکلیف بودن زن از طرف مرد چه عواقبی برای مرد دارد

همانطور که گفته شد بلاتکلیف بودن اعم از اینکه من زندگی را بکند یا نفقه ندهد برای زن حق طلاق ایجاد می کند .و زن می تواند با اثبات عسر و حرج از طریق دادگاه مرد را مجبور کند .که وی را طلاق دهد پس این موضوع برای مردم ممکن است گران تمام شود .یکی دیگر از آثار بلاتکلیف بودن زن زن این است که زن را تحریک می کند که زن مطالبه مهریه کند و اموال شوهر را توقیف کند. یکی دیگر از آثار بلاتکلیف بودن زن این است که زن میتواند درخواست نفقه کیفری کند و در این صورت است که باعث می گردد مرد جلب شود.

از جمله موارد دیگری که از آثار بلاتکلیفی است این است که زن درخواست مطالبه جهیزیه دهد و در این صورت نیز باعث گردد که مرد ضرر کند.

زن چگونه میتواند از بلاتکلیفی مرد جلوگیری کند

اولین کاری که زن میتواند بکند این است که با ارسال اظهارنامه هر یک از حقوق مالی خود را از مردم مطالبه کند و اگر مرد تکالیفی دارد که طبق قانون باید انجام دهد و آن را انجام میدهد در این صورت زن میتواند در این خصوص دادخواست دهد و تقاضای طلاق به خاطر تکالیف مرد به نماید.

مصادیق بلاتکلیفی مرد از طرف زن چیست

از جمله مصادیق بلاتکلیفی مرد از طرف زن این است که مرد همسرش را رها کند و زندگی مشترک را ترک کند. همچنین وظایفی در زمینه نفقه خود و فرزندان را انجام ندهد و با زن خود ارتباطات عاشقانه و زناشویی برقرار نکنند که این موارد از مصادیق بلاتکلیفی می باشد.

عواقب بلاتکلیفی مرد چیست

همانطور که گفته شد از جمله عواقب بلاتکلیفی مرد این است که برای زن زن هایی مثل حق مطالبه نفره حق مطالبه مهریه حق مطالبه اجرت المثل حق حضانت فرزندان و حق طلاق ایجاد می نماید.مرد تا چه زمانی میتواند زن را بلاتکلیف بگذارد همانطور که گفته شد به محض اینکه زن بلاتکلیف شد برای مثال نفقه پرداخت نشد یا رابطه زناشویی ایجاد نشود زن با اثبات اینگونه موارد می تواند از مرد طلاق بگیرد و در این صورت حقیقی برای مرد از این جهت ایجاد نمی شود. لیکن لازم است که زن حتما با یک وکیل طلاق توافقی در تهران این موضوع را مطرح کند و از مشاوره حقوقی وکیل استفاده نماید.

چه مواردی بلاتکلیفی محسوب می شود

همانطور که گفته شد ترک منزل و عدم پرداخت نفقه و عدم تعیین مسکن مجزا و متواری شدن مرد و ارتباط نداشتن جنسی با زن و اینکه مرد در زندان بیفتد و همچنین اینکه مرد بعد از نامزدی عقد نکند و عروسی را به تاخیر بیندازد از جمله موارد بلاتکلیفی محسوب می شود.

بلاتکلیفی مرد در حقوق مالی زن چه آثار عواقبی دارد

همانطور که گفته شد زن یک سری حقوق مالی از جمله حق مطالبه مهریه نفقه و اجرت المثل و مطالبه جهیزیه را دارد. اگر در هر موردی که از موارد بالا که گفته شد مرد بخواهد زن را بلاتکلیف بگذارد ایشان می توانند از طریق دادخواست این حقوق را مطالبه کنند و در صورت عدم پرداخت این حقوق زن میتواند این حقوق را مستمسک خود قرار دهد و از دادگاه درخواست اجرت المثل و درخواست طلاق به نمایند که آثار زیادی برای مرد خواهد گذاشت .

بیشتر بخوانید:آیا زن می تواند جدا از شوهرش زندگی کند

مهمترین معیار بلاتکلیفی مرد چیست

همانطور که گفته شد در صورتی که زن احساس کند مرد را بلاتکلیف گذاشته است زن میتواند حقوق مالی خود را مطالبه کند و این حقوق مالی مثل عدم پرداخت نفقه و اجرت المثل و همچنین مواردی از جمله حبس مرد و متواری شدن مرد که با استشهادیه وحکم دادگاه اثبات می شود از جمله موارد بلاتکلیفی و مصادیق محسوب می شود.

نتیجه

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در تهران با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)