سوال :آیا در انتقال شرکت یا کارخانه از تامین اجتماعی استعلام می شود؟

پاسخ :بله بر اساس قانون هنگام نقل و انتقال، انتقال دهنده مکلف است گواهی نقل و انتقال را به انتقال گیرنده بدهد که شرکتش بدهی معوقه ندارد.همچنین دفتر خانه مکلف است از سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی آن شرکت استعلام نماید و اگر تا 15 روز پاسخی دریافت نشد انتقال را انجام دهد.اگر انتقال بدون استعلام انجام شود انتقال دهنده و انتقال گیرنده مسئولیت تضامنی در مقابل سازمان تامین اجتماعی دارند .

همچنین تجدید و انتقال پروانه کسب در اصناف و ادارات دولتی نیز منوط به استعلام از سازمان تامین اجتماعی می باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)