فهرست مطالب

آدرس دادسرای کرج-آدرس دادسرای امور ویژه کرج

آدرس

دادسرای عمومی و انقلاب کرج واقع در کرج میدان آزادگان اول خیابان بزغان ساختمان امور جرایم ویژه باشد.

تلفن

دادسرای کرج 32525522 است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)