فهرست مطالب

آدرس دادسرای ناحیه 5 کرج-آدرس دادسرای ماهدشت

دادسرای ناحیه ۵ کرج یا آدرس دادسرای ماهدشت واقع در کرج ماهدشت بلوار امام خمینی مجتمع قضایی شهر ماهدشت می باشد.

شماره

تلفن دادسرای ناحیه ۵ کرج37303815  می باشد.

 

شماره تلفن مشاوره 02186129208 می باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)