فهرست مطالب

آدرس دادسرای ناحیه 3 کرج-آدرس دادسرای شهید بهشتی

آدرس

دادسرای ناحیه ۳ کرج یا همان آدرس دادسرای شهید بهشتی کرج واقع در کرج چهارراه طالقانی روبه‌روی رستوران باغ جهان می باشد.

شماره تلفن

دادسرای ناحیه ۳ کرج 32702515 می باشد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)